juni 30, 2016

Föräldrastöd

Föräldraskapet kan i perioder vara slitsamt både för barn och vuxna. Vi erbjuder stöd till föräldrar utifrån evidensbaserade modeller där fokus ligger på att stärka relationen till barnet och minska konflikter.

Kontakten inleds alltid med en kartläggning som syftar till att finna orsakerna till problemen och utifrån vilken man sedan gemensamt beslutar om ett interventionsupplägg. Oftast träffar psykologen bara föräldrarna, eller andra i nätverket, men ibland så kan det också vara bra att barnet/ungdomen närvarar. Främst arbetar vi utifrån metoden Positivt beteendestöd (PBS) men även andra modeller så som Collaborative & Proactive Solutions (CPS) förekommer i vår verksamhet.