juni 29, 2016

Handledning / Utbildning

Vi lever i en föränderlig värld där kraven på flexibilitet och utveckling av en verksamhet hela tiden ökar. Handledning är en process där psykologen assisterar individen/gruppen i sitt arbete och där nya perspektiv, arbetssätt och utveckling står i fokus. Handledning kan ha olika utgångspunkter så som:

  • Personalhandledning med fokus på förbättrad vård, omsorg eller pedagogik.
  • Organisationsutveckling med fokus på hindrande och främjande faktorer i grupp och organisation.
  • Chefs- eller ledningshandledning med fokus mot individuell utveckling eller mot organisatorisk utveckling.

Personalhandledning kan ta sig olika former. Ibland har man ett bredare fokus där psykologen tar en roll som processledare och hjälper gruppen att finna nya vägar i sitt arbete. I andra fall har den än mer fokuserad profil där vi på Storsjöpsykologerna ofta utgår från evidensbaserade metoder så som Positivt Beteendestöd (PBS). Läs mer om PBS här.

För organisations- och ledarskapsutveckling så arbetar vi mestadels utifrån en modell som applicerar beteendeanalysen i organisationer och grupper, beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM).

Storsjöpsykologerna arbetar brett med kompetensutveckling där både en kortare föreläsning och mer omfattande utbildningar finns bland tjänsterna. Våra utbildningar har sin grund i modern psykologisk teori med koppling till evidens och utformas alltid efter kundens behov. Kommunikation, organisation, beteendeförändring och psykisk ohälsa är exempel på områden där vi kan stötta upp er verksamhet med ny kunskap.

Insatserna kan ske i våra mottagningslokaler i centrala Östersund eller ute hos er i verksamheten.