juni 29, 2016

Parterapi

I början av en relation är olikheter mellan partners lätta att acceptera och ha överseende med, ibland till och med grunden för attraktion. Allteftersom tiden går kan olikheterna bli svårare att hantera och en kamp om att förändra varandra kan uppstå. Individer i en relation har också helt självklart olika behov, synsätt och önskemål gällande hur livet ska levas och hur relationen ska se ut vilket kan leda till krockar.

I det första samtalet i en parterapi får paret tillsammans berätta om sina svårigheter, men även om relationens ljusa sidor och dess historia. Anledningen till att paret sökt hjälp gås igenom men även hur relationen fungerade innan problemen uppstod och vad som fortfarande är bra diskuteras.  Psykologen ger utrymme för båda parter att ge sin bild av relationen. För att ytterligare säkerställa att båda personerna får tala ostört brukar psykologen också träffa varje partner för sig själv innan själva behandlingen inleds. I det fjärde samtalet sammanfattar psykologen sin bedömning och tillsammans med paret bestäms om och hur kontakten ska fortsätta. Om man bestämmer sig för att inleda en behandling diskuterar paret och psykologen vilka teman som är mest angelägna att ta upp i parsamtalen. Vanliga teman som kan göra att par söker sig till en psykolog är svartsjuka, svårigheter med svärföräldrar eller andra släktingar, sexuella problem, olika syn på hur mycket egentid respektive tid tillsammans man ska ha samt otrohet. Dock är alla relationer unika vilket gör att alla behandlingar skräddarsys utifrån parets behov.

På Storsjöpsykologerna utgår vi från en modell för parterapi som kallas Integrative Behavioral Couple Therapy eller IBCT vilket idag är den mest etablerade parterapin med utgångspunkt i KBT. Behandlingen balanserar förändring av bland annat kommunikation och samspelsmönster mot acceptans av olikheter och de olika behov parterna i relationen har. Det är mycket svårt att förändra en annan människa, däremot går det att finna sätt att förhålla sig i laddade situationer som är acceptabla för båda parter. När ett par har svårigheter upplever ofta båda att de lider ensamma och det är lätt att förlägga orsaken till problemen hos den andre. Under parterapin får man en fördjupad förståelse av hur den andra tänker och upplever situationen. I en problemfylld relation består en stor andel av kommunikationen parterna emellan av kritik. Den som får kritik känner sig ofta anklagad och istället för att be om ursäkt eller försöka förändra det som den andre påtalar går man i försvarsställning och svarar med att själv kritisera. Denna typ av samtal leder ofta till att konflikter fördjupas och att båda parter känner sig uppgivna.  Det kan därför vara viktigt att finna andra, mer konstruktiva sätt att kommunicera.

En parkontakt måste inte utgå från en situation i vilken paret har en pågående större konflikt. Även i en relation utan konflikt kan parterna ibland önska mer självinsikt och utveckling, vilket snarare än parterapi skulle kunna kallas för en slags förebyggande parhälsovård. Det kan också vara bra att söka stöd hos en utomstående innan en konflikt gått för långt.

Ett parsamtal pågår i ca 60 minuter och kostar 1450 kr. Kontakta oss ifall du är intresserad av en tid.